1. GRENKELEASING Sp. z o.o. - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • członek koncernu Grenkeleasing AG z Baden-Baden - niemieckiej spółki giełdowej
 • europejski specjalista leasingowy w zakresie nowoczesnej technologii informatycznej
 • know-how w ramach działalności koncernu GRENKELEASING

2. PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery, oprogramowanie)
 • sprzęt kserograficzny
 • sprzęt audiowizualny
 • sprzęt telekomunikacyjny

3. WARUNKI FINANSOWANIA:

 • finansowanie w PLN
 • stała stopa procentowa (raty leasingowe niezmienne przez cały okres leasingu)
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł netto
 • okres leasingu od 18 do 48 miesięcy

4. RODZAJE UMÓW:

4.1. LEASING TRADYCYJNY - umowa z opcją nabycia
Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcją nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy Klient ma prawo nabycia przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie

4.2 LEASING OPTYMALNY - umowa bez opcji nabycia
Najczęściej stosowany w krajach zachodnich dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj Klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, Klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na sprzęt nowszej generacji.

 
PROCEDURA UPROSZCZONA DLA SPRZĘTU DO WARTOŚCI 30.000 zł netto